Vychutnejte si produkty Fairtrade a podpořte drobné producenty v zemích třetího světa

Jestliže na konkrétním výrobku najdete certifikát Faitrade, znamená to, že se na jeho výrobě podíleli především drobní zemědělci z nejchudších zemí, kteří za jeho produkci dostali odpovídající odměnu, jež jim následně umožní slušné živobytí a rozvoj jejich regionu.

Spravedlivé podmínky pro nejzranitelnější

Za nejméně rozvinuté regiony světa jsou považovány země charakteristické rychlým růstem populace za současného nedostatečného plnění základních lidských potřeb, jako například přístupu k pitné vodě, dostatku potravin, zajištění možnosti vzdělání, které jsou zároveň závislé na ekonomické pomoci jiných států. V současné době lze takto klasifikovat zejména některé regiony Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Jejich charakteristickým znakem je současně převaha zemědělství nad průmyslovou výrobou a obchodem. A právě zemědělství je v těchto zemích potřeba podporovat, mají-li se posunout směrem k získání ekonomické soběstačnosti.

Fairtrade certifikované družstvo

Řemeslníkům a farmářům sdruženým pod asociací Fairtrade jsou garantovány minimální výkupní ceny jejich produktů, které pokryjí náklady a přinesou alespoň minimální zisk, který jim umožní přežít. Mimo jiné to znamená také to, že v případě, kdy například na burze poklesne cena kakaových bobů či kávy, dostanou za ní její výrobci stále alespoň minimální cenu a přežijí. Nebudou muset tedy navyšovat výnosy svých plantáží chemickými látkami, zaměstnávat děti a ničit přírodu okolo sebe, jen proto, aby uměle navýšili výnos a uživili se. Zároveň bude zachován vysoký standard jejich produkce. Z tohoto úhlu pohledu se jedná o win win strategii pro obě strany, producenta i odběratele a konzumenta.

Fairtrade kakao, ale i káva

Na základě principů Faitrade jsou pěstovány například kakaové boby, z nichž je následně vyráběna čokoláda a kakao, kávová zrna a další. Právě na chuti čerstvě připravené kávy z Fairtrade zemědělství poznáte rozdíl a oceníte, že byla vypěstována bez enormního hnojení a nadbytečných postřiků. Bude-li se jednat o kávu bez kofeinu, zajímejte se o metodu odstranění kofeinu a v případě arabicy preferujte raději švýcarský proces, který nezpůsobuje nepříjemnou chemickou pachuť. Díky maximálně přírodnímu způsobu pěstování i zpracování si vychutnáte i kávu bez kofeinu jako ten nejvybranější nápoj.

Publikováno: 15. 02. 2021

Kategorie: Jídlo a pití

Autor: Adam