Účetnictví: Základní informace, které by vás měly zajímat

Účetnictví je sledování a správa ekonomické činnosti jedné osoby nebo firmy. Záznam finanční situace, stavu a prostředků za určité období. Dělí se na finanční (podvojné), nebo manažerské účetnictví.

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je již zastaralým termínem. Od roku 2004 se nazývá jen účetnictvím. Vytváří přehled ekonomické aktů za určité období pro externí subjekty (například pro finanční úřad). V účetnictví je potřeba zaznamenávat opravdu veškeré akty. Tedy čin, který již nastal (provedená transakce, obdržená transakce), ale i výkon, který teprve nastane (očekávaná transakce). Ve zkratce sleduje veškeré náklady a výnosy. Můžete si nechat zpracovat účetnictví od profesionálů. Ti zajistí, aby vše bylo bez problémů.

Kdo musí vést účetnictví?

1. Fyzické osoby zapsány v obchodním rejstříku 2. Osoby, co v minulém účetním období přesáhly obrat 25 milionů korun 3. Organizační složky státu 4. Právnické osoby se sídlem v ČR 5. Osoby, kterým tak ukládá předpis

Jak často se musí dělat účetnictví?

Účetnictví se musí dělat každých dvanáct měsíců. Nemusí se ale jednat o kalendářní rok počínající lednem. Začátek může být v jakémkoliv měsíci.

Co jsou účetní doklady

Záznamy, které potvrzují zapsané ekonomické operace. Jsou povinnou součástí účetnictví, jelikož dokazují jeho pravdivost. Patří mezi ně všechny faktury jak vydané, tak přijaté. Potom pokladní doklady, bankovní výpisy a vnitřní účetní doklady.

Mzdové účetnictví

Ano, součástí podvojného účetnictví je i účetnictví mzdové. To zahrnuje veškerou mzdovou evidenci. Vypočítává mzdy, srážky, daně a další odvody. Cílem je vytvoření finálního platu, který získá zaměstnanec. Všechny mzdy musí být zaznamenány v rámci účetnictví, tak aby k nim měly přístup další orgány (úřad práce, zdravotní pojišťovna a další). I s mzdovým účetnictvím vám může pomoci profesionál. Nemusíte se tak bát, že budete své zaměstnance okrádat, nebo jim naopak přilepšovat na úkor vašeho výdělku.

Manažerské účetnictví

Slouží k ekonomické správě osoby fyzické i právnické. Pomáhá v manažerském rozhodování.

Daňová evidence

Na základě daňové evidence se vypočítává daň z příjmu. Uvádí veškeré uznatelné příjmy, výdaje, majetek a dluhy osoby za určité období.

Publikováno: 23. 02. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Adam