Sociální izolace – nepřítel duševního zdraví. Jak proti ní bojovat?

Uplynulé měsíce mnoho lidí prožilo ve značném stresu. Média nepřetržitě chrlila zprávy o nebezpečném onemocnění a vláda učinila opatření, jež vedla k sociální izolaci. Pokud cítíte, že se vám karanténa výrazně podepsala na psychice, nejste sami. Na duševní zdraví obyvatel zákonodárci příliš nemysleli a psychologové mají nyní napilno více než kdy jindy. Proti šíření pandemie se bojovalo na mnoha frontách. Uzavřely se brány škol, nefungovaly restaurace a mimo jiné došlo i k omezení volného pohybu osob. Firmy navíc narychlo přecházely na home office a zaměstnanci tak ztratili kontakt s kolegy, se kterými byli zvyklí komunikovat na denní bázi. Tyto a mnohé další kroky bohužel měly i vedlejší efekt na duševní zdraví obyvatel. Fakt, že omezení sociálního kontaktu vede k psychickým potížím, potvrzují mnohé studie. Podle Dr. Morgansteina (univerzita v Bethsdě) je dopad srovnatelný s hladověním. Zhruba třetina lidí v karanténě prožívá úzkosti, stres či deprese. Strádání je provázeno nespavostí, emočním vyčerpáním a souvisejícími obtížemi, které mají stoupavou tendenci, trvá-li izolace delší dobu. Pandemie koronaviru sociální izolaci nahrála, ale samozřejmě k ní dochází u mnoha jedinců i za normálního stavu. K nejohroženějším skupinám patří senioři, introverti, pacienti s depresí či jinými psychickými poruchami a v neposlední řadě lidé, jež pracují formou home office.

Jak sociální izolaci zvládnout?

Každým dnem se nápor na psychiku stupňuje, a proto je důležité dodržovat základní pravidla psychohygieny. Hladinu stresu výrazně snižuje kontakt s blízkými osobami – ideálně fyzický, v horším případě alespoň videohovorem nebo jinou formou virtuální komunikace, kdy jsou zachovány oční kontakt, gestika a nonverbální komunikace. Duševnímu zdraví velmi prospívá kreativní činnost, pohyb na čerstvém vzduchu, zvýšená fyzická aktivita a mimo jiné i embargo negativních informací. Další možností je léčebná psychoterapie. Konzultace s odborníkem přináší úlevu již velmi brzy. Zkušený terapeut může pacientovi pomoct v boji s úzkostnými stavy a depresemi. V rámci podpůrné terapie pak posílit silné stránky a ukázat směr při hledání hlubšího smyslu života. Efekt srovnatelný s osobním kontaktem přináší terapie online. V rámci mnohaletého výzkumu se prokázalo, že např. výsledky kognitivně behaviorální terapie probíhající formou videohovorů jsou při léčbě úzkosti ještě lepší než v případě klasických sezení v ordinaci.

Publikováno: 30. 05. 2020

Kategorie: Zdraví

Autor: Adam