Potřebujete přestěhovat stroje, ale netušíte, jak probíhá přeprava probíhá?

Stěhování strojů může být pro mnoho podniků velmi náročné a stresující. Není to taková „legrace“ jako běžné stěhování. Bez ohledu na to, zda se jedná o menší stroje nebo o velká zařízení, při přesunu je nutné dodržovat určitá pravidla. Jedině tak se minimalizují rizika poškození nebo dokonce zničení drahé techniky.

Plánování

Důsledné plánování je pro úspěšné přesuny strojních zařízení klíčové. Před samotným přesunem je nutné připravit si plán a zahrnout do něj všechny potřebné kroky. Mezi ně může patřit například zabezpečení strojů, demontáž, přeprava a následná montáž. Všechny tyto fáze je nutné pečlivě naplánovat a zorganizovat tak, aby stěhování bylo co nejefektivnější a zároveň bezpečné.

Zabezpečení

Neméně důležité je, aby byly stroje během stěhování zabezpečeny. A to tak, aby nedocházelo k poškození. Všechny části stroje by měly být připevněny nebo zafixovány – při převozu se nesmí pohybovat. Pokud jsou stroje velké, mohou být zabezpečeny pomocí speciálních popruhů a případně balicích materiálů.

Demontáž

V některých případech může být nutné stroje před stěhováním demontovat. Při demontáži je nutné postupovat opatrně a pečlivě, aby nedošlo k poškození stroje. Je důležité si zaznamenat, jaké části stroje byly demontovány a jak mají být opět smontovány. To usnadní pozdější montáž.

Přeprava

Samotné stěhování strojů může být náročná, zejména pokud se jedná o velké kusy techniky. Je nutné použít vhodné dopravní prostředky, jako jsou například speciální nákladní automobily nebo přívěsy. Pokud jsou stroje příliš velké, mohou být přepravovány pomocí jeřábů nebo jiných zvedacích zařízení.

Montáž

Po přesunu je nutné stroje opět smontovat. Montáž by měla probíhat opatrně a podle plánu, který byl vytvořen před stěhováním. Pokud byly stroje demontovány, je nutné je opět sestavit tak, aby byly správně a bezpečně fungovaly. Je důležité si ověřit, zda jsou všechny části správně spojeny a zda se stroj bez problémů spouští.

Bezpečnost

Při stěhování strojů je nutné myslet i na bezpečnost. Kompetentní pracovníci by měli zabezpečit všechny pracovní plochy, aby se minimalizovala rizika úrazů. Obvykle se zřizuje tzv. bezpečnostní pásmo okolo strojů, aby se minimalizovalo riziko pádu nebo jiného úrazu.

Testování

Po sestavení a připojení stroje je nutné provést testování. Ověříte si díky tomu, zda stroj funguje správně a bez problémů. Pokud je to zapotřebí, provedou se dodatečné úpravy, aby stroj fungoval tak, jak má. Stěhování strojů je zkrátka komplexní proces, který se neobejde bez pečlivého plánování a profesionální organizace. Chcete-li si své starosti ušetřit, obraťte se na AIS EURELO – realizuje přesuny v rámci České republiky i mezinárodně.

Publikováno: 24. 02. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Adam