Hromosvod: Nenápadný ochránce vašeho domova

Představte si obrovský elektrický výboj, který se řítí k zemi. Blesk hledá nejkratší cestu a bohužel se mu váš dům může zdát jako ideální cíl. Co se stane pak? V lepším případě zničí elektroniku, v horším případě vyvolá požár nebo i destrukci celého domu. Naštěstí existuje ochránce, který dokáže váš domov ubránit – hromosvod.

Jak hromosvod funguje?

Hromosvod je v podstatě vodič, který slouží jako bleskolam. Jeho úkolem je zachytit blesk a odvést ho bezpečně do země, kde se jeho energie rozptýlí. Skládá se ze tří částí:

Jímací zařízení: Jsou to tyče nebo lana umístěné na nejvyšším bodě domu. Jejich úkolem je zachytit blesk.

Svod: Vodič, který spojuje jímací zařízení se zemí. Svod musí být z vodivého materiálu a dostatečně dimenzovaný, aby zvládl proud blesku.

Uzemnění: Systém elektrod, které jsou zapuštěny do země a odvádí proud blesku. Uzemnění musí být dostatečně rozsáhlé, aby absorbovalo energii blesku bez rizika poškození okolí.

Proč je hromosvod důležitý?

Hromosvod není jen obyčejná tyč na střeše. Montáž hromosvodu je životně důležitá součást ochrany vašeho domova a jeho obyvatel. Blesk může způsobit značné škody, včetně:

  • Požáry
  • Exploze
  • Poškození elektroniky
  • Úrazy elektrickým proudem
  • Mechanické poškození domu

Máte hromosvod v pořádku?

I ten nejlepší hromosvod je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat. Jen tak budete mít jistotu, že váš domov bude skutečně chráněn. Odborník by měl kontrolovat hromosvod alespoň jednou za rok, aby se ujistil, že je v dobrém stavu a že splňuje všechny normy.

Nezapomeňte na vnitřní ochranu!

Hromosvod sice ochrání váš dům před přímým zásahem blesku, ale nebrání poškození způsobenému indukovaným proudem. To může vzniknout i v případě, že blesk udeří do sousedního domu. Proto je důležité, abyste měli v domě nainstalovány i svodiče přepětí. Tyto zařízení odvádí indukovaný proud a chrání tak vaši elektroniku a spotřebiče.

Hromosvod a ochrana před bleskem je komplexní problematika. Pokud si nejste jisti, zda je váš dům dostatečně chráněn, obraťte se na odborníka na hromosvody. Ten vám posoudí stav vašeho hromosvodu a navrhne optimální řešení pro ochranu vašeho domova. Třeba na společnost HromoElektro, která zajišťuje také výkopové a zemní práce.

Publikováno: 23. 05. 2024 / Aktualizováno: 28. 05. 2024

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam