Kdy má zaměstnavatel povinnost zajistit a uhradit pracovní oděv?

K výkonu mnoha profesí není zapotřebí jen vybavení, ale také odpovídající oděv. Může po vás zaměstnavatel požadovat, abyste jej nosila a má povinnost jej zaplatit? A proč není radno význam vhodně zvoleného outfitu podceňovat? Odpovědi známe a prozradíme vám je v následujících řádcích. Zaměstnavatelé mohou po zaměstnancích vyžadovat, aby při výkonu práce dodržovali určitý způsob oblékání. Mohou přitom nastat různé situace: Zaměstnanec pracuje v podmínkách, v nichž mu hrozí zdravotní újma (tzn. vykonává zdraví nebezpečnou práci). V takovém případě je zaměstnavatel dle občanského zákoníku povinen zajistit odpovídající oblečení. Větší společnosti většinou využívají výhodný velkoobchod pracovní oblečení a volí oděvy jednodušších střihů ve firemních barvách, obvykle opatřené logem. Zaměstnance však musí předem informovat a poskytnou oblečení, které neodporuje dobrým mravům. V některých společnostech je nošení pracovního oděvu součástí nepsaných pravidel. Firma zvolí specifický způsob oblékání a vyžaduje po zaměstnancích, aby jej dodržovali. S těmito požadavky však musí každého příchozího pracanta seznámit při vstupním pohovoru.

Kdo za pracovní oděv zaplatí?

Legislativa praví, že pokud je při výkonu práce ohroženo zaměstnancovo bezpečí, zaměstnavatel má povinnost zajistit odpovídající ochranné pracovní pomůcky. A poskytuje je také v případě, že oděv zaměstnance při práci podléhá mimořádnému opotřebení nebo hrozí znečištění. Ovšem pozor: pracovní oblečení, které chrání pouze před znečištěním, není klasifikovány jako osobní ochranné pracovní prostředky a je na libovůli zaměstnavatele, zda je uhradí, či nikoliv. V praxi sice řada zaměstnavatelů na pracovní oděvy přispívá, ale zákon jim tuto povinnost neukládá. Jestliže oděv plní reklamní, organizační nebo propagační funkci, lze jej zahrnout do daňově uznatelných nákladů. A kde se po outfitu poohlédnout? Bohatou nabídku má například tento zavedený Brno velkoobchod pracovní oblečení.

Publikováno: 19. 12. 2019

Kategorie: Praktické rady

Autor: Adam